0
0

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБИТЕ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА 

І.ДЕФИНИЦИИ по смисъла на тези общи условия

 1. Платформа е интернет сайтът, домейна www.monalisa.bg, марката, символите, текста, съдържанието и организацията на работа на сайта чрез представяне, получаване, обработване и връщане на информация по електронен път.
 2. Продавач е лице, което предлага на сайта www.monalisa.bg стока за продажба.
 3. Купувач е лице, заявило по електронен път предложение за закупуване на стока, търгувана чрез www.monalisa.bg
 4. Стока е вещ или съвкупност от вещи, които се излагат за продажба в платформата.
 5. Приемане на заявка за покупка на стока, която се търгува на bg
 6. Доставяне на стоката до купувача.
 7. Плащане е заплащането на сумата за придобиване на стоката от купувача на куриерската фирма при получаването и със съответната стокова разписка.

ІІ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКА

 1. стоката, представена на платформата, се предлага от името на продавача.
 2. www.monalisa.bg обявява характеристики, цени на стоката, предоставени от продавача и не носи отговорност за невярна, неточна, непълна, отвеждаща или заблуждаваща информация като си запазва правото да дава допълнителни указания към продажбата на стоката.
 3. показването на стока на платформата означава единствено, че посредникът дава масов достъп за предложения за продажба на стоката във вид, срок, цена при всякакви други уговорки, определени единствено от продавача.
 4. на платформата не се извършват търгове.

ІІІ.ЗАЯВКА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА

 1. Всяко дееспособно лице може да прави заявки за закупуване на стока, която се търгува чрез платформата www.monalisa.bg
 2. Заявката се подава по електронен път, което представлява: посочване на стоката и приемане на обявената цена. Заявката се счита дадена в момента на постъпването й в електронната система на платформата.
 3. Приемането на заявката от посредника се удостоверява с електронно собщение.
 4. Не се приемат заявки за стоки, направени от малолетни или непълнолетни, за доставка до несъществуващи места или адреси.

IV.ОТНОШЕНИЯ

 1. По нареждане на продавача, посредникът може да възложи на трети лица (куриерска фирма) доставянето на стоката на купувача.
 2. Доставка на стоката с наложен платеж от лицензирана куриерска фирма се извършва само след издаването на съответен данъчен документ(стокова разписка) фирма на купувача.

V.ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 1. По въпросите, които не са уредени с тези общи условия, се прилага българското право и в частност правилата относно договора за посредничество.
 2. Независимо от националността, седалището, адреса или местожителството на купувача, приложимо е единствено българското право.

VI.ОБРАТНА ВРЪЗКА

 1. Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с „Мона Лиза”, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация.
 2. Връзка може да се осъществи на посочените имейл адреси в сайта, на телефон и през контактната форма.

VII.ПРИЕМАНЕ НА ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. С подаване на заявка за показване на стока на платформата, продавачът заявява намерението си посредникът да посредничи за сключване на договор за продажба на стоката по електронен път.
 2. С подаването на заявка за закупуване на стоката се счита, че купувачът приема тези общи условия.
 3. Тези общи условия важат във вида, в който са публикуване на платформата. При използване на този сайт, Вие автоматично и съзнателно декларирате, че се съгласявате с тези условия.
 4. Сайта съдържа информация единствено за лично ползване и целяща да демонстрира качествата на нашите продукти, без да дава право да се копират снимки.
 5. Екипът на www.monalisa.bg не носи никаква отговорност за вреди, възникнали от посещението и разглеждането на сайта.
 6. Всички коментари, предложения, идеи и т.н., пратени или предложени от вас чрез този сайт или във връзка с използването на този сайт, остават собственост на www.monalisa.bg и в този смисъл не е ограничен в използването им и не е длъжен да плаща каквито и да било компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения.
 7. On-line магазин www.monalisa.bg ви дава възможност да ни предоставите ограничена информация за това как да се свържем с вас. "Мона Лиза" уважава правото на личен живот на всеки свой потребител и зачита неговото право на конфиденциалност и неразкриване на лични данни. Личните данни се предоставят доброволно и се обработват и опазват в съответствие с предвидените в законодателството правила.Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, само на оторизирана куриерска фирма за доставка на заявен от вас продукт.
 8. Съгласно чл.55, ал.1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от получената стока в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от датата на получаване на стоката. В този случай търговеца е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми, не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си да се откаже от стоката, съгласно чл. 55, ал. 6 от ЗЗП. Сумите се възстановяват по банкова сметка на клиента. Потребителят е длъжен да съхранява получените от търговеца стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по чл.55, ал.1 от ЗЗП. За да бъдат върнати обратно закупените продукти, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта на опаковката. Продуктите трябва да отговарят на вида, в който са получени от потребителя. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия съгласно ЗЗП. Търговеца има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство. В случай на фабричен дефект, който е установен след получаването на продукта, клиента го връща за сметка на магазина и се изпраща друг продукт, като заявения. В този случай транспортните разходи са за сметка на търговеца. При връщане на закупена стока, транспортните разходи са за сметка на клиента и не се възстановяват. Куриерските разходи по връщането на пратката са за сметка на клиента.Възстановяване на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от наша страна, след като се уверим в нейната цялост! Клиентът е длъжен да ни уведоми за неговото решение по телефон или еmail. Връщането на сумата става само по банков път в рамките на 30 дни от датата на получаване на пратката. Не се възстановяват суми с наложен платеж.В случай, че моделът, който сте получили, не Ви удовлетворява, можем да направим замяна с друг артикул от нашите колекции.
 1. При покупка Вие получавате талон с търговска гаранция за обувните артикули.
  Търговската гаранция е в сила от 30 (тридесет) дни от датата на закупуване на стоката и е валидна само на територията на Република България. Гаранцията покрива единствено производствени дефекти. За такива се считат: сцепване на кожата (а не нараняване на кожата по повърхностния слой), разцепено ходило, разкъсани шевове на лицето на обувката. Гаранцията не включва аксесоарите на обувката: камъни, токи, паети.При разлепване и при отстраним дефект обувните артикули се ремонтират в срок от 30 дни.Не перете обувките в пералня и не почиствайте с избелващи препарати.На основание БДC-515-88-М12, при неправилна експлоатация производителят не приема рекламации!Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря в случай на несъответствие между потребителската стока и договора за покупко-продажба, съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.
 1. Стоките, които са изложени в сайта, са обект на продажба и са описани по вид и материал. Оnline магазинът не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на стока се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно описанието на стоката. При електронното пазаруване Ви препоръчваме за максимално точно определяне на цветовете да направите справка със стандартизираната таблица, която сме приложили. Ако имате въпроси във връзка с цвета на избрания от Вас модел, ние ще Ви изпратим цветовия код на вашият артикул.